Σας αρέσει να διαβάζετε αστεία κείμενα; Σας αρέσει να λέτε ωραίες ατάκες; Θα θέλατε να δείτε δική σας ατάκα εδώ; Τότε μην διστάσετε να μας στείλετε την δική σας ξεχωριστή ατάκα..!!! Aναμένουμε τα δικά σας, ξεχωριστά, μοναδικά και χαμογελαστά κειμενάκια. :-)

atakes.blog@gmail.com

Αρχαία Γνωμικά 2Ήρωες του Τρωικού Πολέμου

  Εγώ
Φιλεί δ’ εαυτού πλείον ουδείς ουδένα.
Το νικάν εαυτόν πασών νικών πρώτη και αρίστη. Το δε ηττάσθαι αυτόν υφ’ εαυτού, αίσχιστον και κάκιστον.
  
  Χαρακτήρας
Φύσιν πονηρά μεταβαλείν ου ράδιον.
μτφρ: δεν είναι εύκολο να αλλάξει ένας πονηρός
Ήθος ανθρώπω δαίμων.
Μήτε ευήθης ίσθι, μήτε κακοήθης.
μτφρ: να μην είσαι ούτε καλός [μέχρι αφελείας] ούτε κακοήθης
  
  Ψυχή
Δει γαρ την μεν τέχνην χρήσθαι τοις οργάνοις, την δε ψυχήν τω σώματι.
μτφρ: πρέπει η τέχνη να χρησιμοποιεί όργανα και η ψυχή το σώμα
Ψυχήσιν Θάνατος ύδωρ γενέσθαι, ύδατι δε θάνατος γην γενέσθαι, εκ γης δε ύδωρ γίνεται, εξ ύδατος δε ψυχή.
Οία η μορφή, τοιάδε και η ψυχή.
Αρχαιοελληνική παροιμία
Η μεν του σώματος ισχύς γηράσκει, η δε της ψυχής ρώμη αγήραστος εστίν.
Πειρώ τω μεν σώματι είναι φιλόπονος, τη δε ψυχή φιλόσοφος.
μτφρ: να προσπαθείς να είσαι φιλόπονος όσον αφορά το σώμα και φιλόσοφος όσον αφορά την ψυχή
Πολύ κρείττων εστίν ο της ψυχής ή ο του σώματος έρως
Συμπάσχει η ψυχή τω σώματι νοσούντι και τεμνομένω και το σώμα τη ψυχή.
Κλεάνθης ο Τρως
Των σωμάτων θηλυνομένων και αι ψυχαί πολύ ασθενέστεραι γίγνονται.
μτφρ: όταν τα σώματα γίνονται μαλθακά και οι ψυχές χάνουν τη δύναμή τους
Νομίζω τους ανθρώπους ουκ εν τη οικία τον πλούτον και την πενίαν έχειν, αλλ’ εν ταις ψυχαίς.
Κοινωνία γαρ ψυχή και σώματι διαλύσεως ουκ έστιν η κρείττον.
μτφρ: η ένωση της ψυχής και του σώματος [η γέννηση] δεν είναι με κανένα τρόπο καλύτερη από το χωρισμό τους [το θάνατο]
Ο εντός της ψυχής προς αυτήν διάλογος… επωνομάσθη διάνοια.
  
  Νους
Νους ορά και νους ακούει.
Γράμματα μαθείν δει, και, μαθόντα, νουν έχειν.
Πάντα χρήματα ην ομού. Είτα ο νους ελθών αυτά διεκόσμησε.
μτφρ: [Στην αρχή] όλα τα πράγματα ήταν ίδια. Μετά ήρθε ο νους και τα [ξεχώρισε και τα] ταξινόμησε.
Τάχιστον νους, δια παντός γαρ τρέχει
μτφρ: Ο νους είναι το ταχύτερο από όλα, διότι τρέχει διαπερνώντας τα πάντα.
Καθαρόν αν τον νουν έχης, άπαν το σώμα καθαρός ει.
Νους έστι πάντων ηγεμών των χρησίμων.
Nους ορή και νους ακούει, τάλλα δε τυφλά και κωφά.
(αναπαραγωγή και επέκταση παλαιότερου στίχου του Επίχαρμου)
Νους λεπτός όγκον εκδιώκει γαστέρος.
  
  Όνομα
Αρχή Σοφίας ονομάτων επίσκεψις.
Το των Ελλήνων όνομα πεποίηκε μηκέτι του γένους αλλά της διανοίας δοκείν είναι, και μάλλον Έλληνας καλείσθαι των της παιδεύσεως της ημετέρας ή των της κοινής φύσεως μετέχοντας.
  
  Στάση & Νοοτροπία
Προς έκαστα δει εχθρόν ή φίλον μετά καιρού γίγνεσθαι.
μτφρ: σε όλα τα πράγματα πρέπει να γίνεται κανείς εχθρός ή φίλος, ανάλογα με τις περιστάσεις
  
  Ψυχική Διάθεση
Έκαστος εν αυτώ τα της ευθυμίας και δυσθυμίας έχει ταμιεία.
μτφρ: ο καθένας έχει μέσα του τα δικά του αποθέματα ευθυμίας και δυσθυμίας
  
  Αισιοδοξία & Απαισιοδοξία
Ενθουσιασμός φως εν τη ψυχή ποιεί προς το μέλλον.
  
  Απόψεις & Γνώμες
Τα ανθρώπων δοξάσματα παίδων αθύρματα.
μτφρ: οι γνώμες των ανθρώπων είναι παιδιάστικα παιχνίδια.
Αι δεύτεραι πως φροντίδες σοφώτεραι.
μτφρ: οι δεύτερες σκέψεις είναι μάλλον πιο σωστές.
(από τον "Ιππόλυτο")
Έργμασιν εν μεγάλοις, πάσιν αδείν χαλεπόν.
μτφρ: στα μεγάλα έργα είναι δύσκολο να είναι όλοι ευχαριστημένοι
  
  Καταγωγή
Κακού κόρακος κακόν ωόν.
Αρχαιοελληνική παροιμία
Εμοί μεν όνειδος η πατρίς, συ δε τη πατρίδι.
μτφρ: για μένα είναι ντροπή η πατρίδα μου, ενώ εσύ είσαι ντροπή για την πατρίδα σου.
(Απαντώντας σε κάποιον που τον ειρωνεύτηκε για τη σκυθική του καταγωγή)
Ουχ ο τόπος τον άνδρα αλλ’ ο ανήρ αυτόν έντιμον ποιεί.
Ευγένεια καλόν μεν αλλά προγόνων αγαθόν.
μτφρ: η ευγενική καταγωγή είναι ωραίο πράγμα αλλά είναι αγαθό των προγόνων
  
  Μνήμη
Θεόν επιορκών μη δόκει λεληθέναι.
μτφρ: Μη νομίζεις ότι αν παραβείς όρκο, ο θεός θα ξεχάσει
  
  Χιούμορ & Πνεύμα
Αστειεύθητι μόνον ίσοις σου.
μτφρ: να αστειεύεσαι μόνο με ίσους σου.
  
  Γέλιο & Χαμόγελο
Γελά ο μωρός καν τι μη γελοίον ή.
Γέλως άκαιρος εν βροτοίς δεινόν κακόν.
μτφρ: το άκαιρο γέλιο είναι μεγάλο κακό για τους θνητούς
Γέλως άκαιρος κλαυμάτων παραίτιος.
μτφρ: το γέλιο σε ακατάλληλη στιγμή, γίνεται αιτία για κλάματα
Γέλως μη πολύς έστω, μηδέ επί πολλοίς, μηδέ ανειμένος.
μτφρ: Να μη γελάς πολύ, ούτε με πολλά πράγματα, ούτε υπερβολικά
  
  Εξωτερική Εμφάνιση
Είματα ανήρ.
μτφρ: Ο άνθρωπος είναι τα ρούχα του.
Αρχαιοελληνική παροιμία
Οία η μορφή, τοιάδε και η ψυχή.
Αρχαιοελληνική παροιμία
Διότι τηλικούτος ών, κιθαρωδεί και ου ληστεύει!
μτφρ: διότι αν και είναι τέτοιος, παίζει κιθάρα και δεν ληστεύει
(εξηγώντας γιατί χειροκροτεί θερμά κάποιον θηριώδη τύπο που έπαιζε -οικτρά- λύρα)
Με την όψιν καλλωπίζου, αλλ’ εν τοις επιτηδεύμασιν ίσθι καλός.
μτφρ: να φροντίζεις την εμφάνισή σου, αλλά [προπαντός] να είσαι καλός στη δουλειά σου
Νους λεπτός όγκον εκδιώκει γαστέρος.
  
  Ομορφιά
Θαύμα ιδέσθαι.
Αν μεν καλήν, έξεις κοινήν, αν δε αισχράν, έξεις ποινήν.
μτφρ: αν πάρεις όμορφη θα την μοιράζεσαι, αν πάρεις άσχημη θα τιμωρηθείς
(απάντηση στην ερώτηση "τι γυναίκα να παντρευτώ;")
Αιδώς του κάλλους ακρόπολις.
μτφρ: η ντροπή είναι το κάστρο της ομορφιάς
Ου γαρ ες κάλλος τύχας ο δαίμων δίδωσι.
μτφρ: ο θεός που σε προστατεύει δεν δίνει καλή τύχη στην ομορφιά
Το κάλλος παντός επιστολίου συστατικώτερον.
μτφρ: η ομορφιά είναι η καλύτερη συστατική επιστολή
Κάλλος περιμάχητον μεν αλλ’ ολιγοχρόνιον.
  
  Σώμα
Το μεν σώμα εστίν ημίν σήμα.
Αφυΐας σημείον το ενδιατρίβειν τις περί το σώμα.
μτφρ: είναι σημάδι βλακείας να ασχολείται πολύ κάποιος με το σώμα του
(σ.σ.: Κομμένο το γυμναστήριο…)
Των σωμάτων θηλυνομένων και αι ψυχαί πολύ ασθενέστεραι γίγνονται.
μτφρ: όταν τα σώματα γίνονται μαλθακά και οι ψυχές χάνουν τη δύναμή τους
Ο θάνατος τυγχάνει ων, ως εμοί δοκεί, ουδέν άλλο ή δυοίν πραγμάτοιν διάλυσις, της ψυχής και του σώματος απ' αλλήλου.
μτφρ: ο θάνατος δεν είναι τίποτε άλλο, παρά ο διαχωρισμός δύο πραγμάτων, του ενός απ' το άλλο, δηλαδή της ψυχής από το σώμα.
Καθαρόν αν τον νουν έχης, άπαν το σώμα καθαρός ει.
  
  Υγεία
Νους υγιής εν σώματι υγιεί.
Από το αντίστοιχο λατινικό ρητό του Γιουβενάλη
Οκόσα φάρμακα ουκ ιήται, σίδηρος ιήται· Όσσα σίδηρος ουκ ιήται, πυρ ιήται· όσσα δε πυρ ουκ ιήται ταύτα χρη νομίζειν ανίητα
ιήται=θεραπεύει, σίδηρος(μτφ.)=εγχείρηση, πυρ(μτφ.)=καυτηρίαση
Υγεία και νους εσθλά τω βίω δύο.
μτφρ: υγεία και μυαλό είναι δυο θαυμαστά πράγματα στη ζωή
Ου δώσω δε ουδέ φάρμακον ουδενί αιτηθείς θανάσιμον.
μτφρ:αν μου ζητήσουν θανατηφόρο φάρμακο, σε κανέναν δεν θα δώσω
(όρκος του Ιπποκράτη)
Ουκ ένι ιατρικήν είδέναι, όστις μη οίδεν ό τι εστίν άνθρωπος.
μτφρ: είναι αδύνατο να ξέρει την ιατρική, αυτός που δεν ξέρει ακριβώς τι είναι ο άνθρωπος
Υγιεία τίμιον αλλ' ευμετάστατον.
μτφρ: η υγεία είναι πολύτιμη αλλά ευμετάβλητη
  
  Οπτικό πεδίο
Τυφλός τω τοίχω επερειδόμενος, έως ώδε ο κόσμος έφη.
μτφρ: τυφλός, όταν έπεσε σε εμπόδιο είπε, μέχρις εδώ φτάνει ο κόσμος
Βυζαντινή Παροιμία
  
  Συνήθεια
Έξις δευτέρα φύσις.
  
  Τύχη & Πεπρωμένο
Άνθρωποι τύχης είδωλον επλάσαντο, πρόφασιν ιδίης αβουλίης.
μτφρ: οι άνθρωποι επινόησαν τη θεά της Τύχης για να δικαιολογήσουν τη δική τους έλλειψη θέλησης.
Άλλαι μεν βουλαί ανθρώπων, άλλα δε θεός κελεύει.
Άλλως έδοξεν τοις θεοίς.
Μηδενί συμφοράν ονειδίσης. Κοινή γαρ η τύχη και το μέλλον αόρατον.
μτφρ: μην κοροϊδέψεις καμιά συμφορά γιατί η τύχη είναι κοινή και το μέλλον άγνωστο
Το πεπρωμένον φυγείν αδύνατον.
Αρχαιοελληνική παροιμία
Των άγαν γαρ άπτεται Θεός, τα μικρά δ’ εις τύχην αφείς εά.
μτφρ: τα μεγάλα τα φροντίζει ο Θεός και τα μικρά άφησέ τα στην τύχη.
Τα χρήματα τοις πλουσίοις η τύχη ου δεδώρηται, αλλά δεδάνικεν.
Συν θεοίς ουδέν απορήσωμεν.
μτφρ: αν οι θεοί είναι μαζί μας, τίποτα δεν θα μας λείψει
Ου τοις αθύμοις η τύχη ξυλλαμβάνει.
μτφρ: η τύχη δεν πιάνει αυτούς που δεν έχουν ψυχή (ή -ίσως- ενθουσιασμό, κέφι)
Αεί γαρ πίπτουσιν εύ οι Διός κύβοι.
απόδοση: ο Δίας φέρνει πάντα καλό ζάρι
Ουδείς γαρ πάντα έστι πανόλβιος.
μτφρ: κανένας δεν είναι σε όλα τυχερός
Έτος φέρει ούτις άρουρα.
απόδοση: η χρονιά φέρνει την καλή σοδειά, όχι η γη
Δυσπαρακολούθητόν τι πράγμ’ εστίν η τύχη.
μτφρ: Την τύχη δεν μπορεί κανείς να την παρακολουθήσει εύκολα
Θεώ μάχεσθαι δεινόν εστι και τύχη.
μτφρ: Είναι φοβερό είναι να αντιμάχεται κανείς το θεό και την τύχη
Θέλω τύχης σταλαγμόν ή φρενών πίθον.
μτφρ: Προτιμώ μια σταλαγματιά τύχης, παρά ένα πιθάρι μυαλά
Στρέφει δε πάντα τα εν βίω μικρά τύχη.
μτφρ: Όλα τα αλλάζει στη ζωή λίγη τύχη
Όν η τύχη προπηλακίζει ούτος και παρά των πράων μάστιγας ευρίσκει.
μτφρ: όποιον τον κατατρέχει η τύχη, ακόμα κι από τους καλούς ανθρώπους βρίσκει δυστυχίες
Ενός εκάστου αρετή τριάς: σύνεσις και κράτος και τύχη.
απόδοση: στον καθένα υπάρχουν τρεις αρετές: Η σύνεση, η δύναμη και η [καλή] τύχη
Ίων ο Χίος
Ανθρώποισι τας μεν εκ θεών τύχας δοθείσας έστ’ αναγκαίον φέρειν.
μτφρ: Οι άνθρωποι πρέπει να υπομένουν τις τύχες που τους έδωσαν οι θεοί
("Φιλοκτήτης")
Ταύτα θεών εν γούνασι κείται.
μτφρ: αυτά εξαρτώνται από τη θέληση των θεών
Το Θείον φθονερόν και ταραχώδες.
μτφρ: οι θεοί είναι φθονεροί και προκαλούν φασαρίες
Θεός συνεργός, πάντα ποιεί ραδίως.
μτφρ: όταν ο θεός βοηθάει, όλα τα κάνει εύκολα
Τας μεταβολάς της τύχης γενναίως επίστασο φέρειν.
Τον ατυχή και πρόβατον δάκνει.
Βυζαντινή παροιμία
Θεού θέλοντος καν επί ριπός πλέοις.
μτφρ: αν θέλει ο θεός, και σε μια ψάθα επάνω μπορείς να πλεύσεις
Μηδέν της τύχης, αλλά πάντα της ευβουλίας και της προνοίας.
μτφρ: τίποτα δεν εξαρτάται από την τύχη, αλλά όλα από την ορθή κρίση και την προνοητικότητα
Την ειμαρμένην ουδ’ αν είς εκφύγοι.
μτφρ: κανείς δεν μπορεί να ξεφύγει από το πεπρωμένο του
Εστιν ειμαρμένα πάντα.
Ως ηδύ το ζην μη φθονούσης της τύχης.
Χω Ζευς άλλοκα μεν πέλει αίθριος, άλλοκα δ’ ύει.
μτφρ: Ο Ζευς άλλες φορές κάνει καλό καιρό και άλλες φορές ρίχνει μεγάλη βροχή
  
  Χαρά
Αλλ’ η γαρ εκτός και παρ’ ελπίδας χαρά
έοικεν άλλη μήκος ουδέν ηδονή.
μτφρ:Μα η ξαφνική και ανέλπιστη χαρά...
...απ’ όλες τις χαρές έχει περίσσια γλύκα.
(από την "Αντιγόνη")
  
  Θαυμασμός
Μηδέν θαυμάζειν.
Ει μη Αλέξανδρος ήμην, Διογένης αν ήμην.
Ου Νέμεσις Τρώας και ευκνήμιδας Αχαιούς
τοιήδ' αμφί γυναικί πολύν χρόνον άλγεα πάσχειν.
Αινώς αθανάτησι θεής εις ώπα έοικεν
μτφρ: δεν είναι κατηγόρια, όχι, για πλάσμα σαν κι αυτή /τόσο καιρό που σφάζουνται οι Αχαιοί κι οι Τρώες./Αλήθεια, αθάνατη θεά λες κι είναι σαν τη βλέπεις
(σχόλιο των γερόντων της Τροίας, όταν είδαν την Ωραία Ελένη. Το «Ου Νέμεσις» εξελίχθηκε σε παροιμιώδη φράση, δηλωτική θαυμασμού )
  
  Απογοήτευση
Ώδινεν όρος και έτεκεν μυν.
(από το "Πώς δει ιστορίαν συγγράφειν")
Σίτου σπαρέντος κριθή έφυ
μτφρ: σιτάρι σπείραμε, κριθάρι φύτρωσε
Αρχαιοελληνική παροιμία
  
  Θλίψη & Πόνος
Άχθος αρούρης.
μτφρ: Βάρος της γης , άχρηστος (η φράση αρχικά αφορούσε τον Αχιλλέα).
(Ιλιάς Σ)
Πόνου μεταλλαχθέντος, πόνοι γλυκείς.
Λύπης ιατρός εστίν ανθρώποις λόγος.
  
  Άγχος & Στεναχώρια
Καρδίαν μη εσθίειν.
μτφρ: μην τρως την καρδιά σου (μη στεναχωριέσαι)
Ταράττει τους ανθρώπους ου τα πράγματα, αλλά τα περί των πραγμάτων δόγματα.
μτφρ: οι άνθρωποι ταράζονται όχι από αυτά που συμβαίνουν αλλά από την άποψή τους για αυτά που συμβαίνουν
Ει βούλει άλυπον βίον ζην, τα μέλλοντα συμβαίνειν ως ήδη συμβεβηκότα λογίζου.
Ανοήμονες βιούσι ού τερπόμενοι βιούν.
μτφρ: οι ανόητοι ζουν χωρίς να είναι ευχαριστημένοι που ζουν.
  
  Φόβος
Ποθητός είναι μάλλον ή φοβερός κατά βίον προαιρού. Ον πάντες φοβούνται, πάντας φοβείται.
μτφρ: διάλεξε να είσαι αγαπητός παρά να σε φοβούνται. Αυτός που τον φοβούνται όλοι, τους φοβάται όλους
Ανήρ ο φεύγων και πάλι μαχήσεται.
ερμηνεία: Αυτός που αποφεύγει τη μάχη στο τέλος θα τη δώσει.
Όστις εταίρους δέδοικε, δούλος ων λέληθεν εαυτόν.
μτφρ: όποιος φοβάται τους άλλους, γίνεται δούλος χωρίς να το καταλάβει
Βλαξ άνθρωπος επί παντί λόγω επτοήσθαι φιλεί.
μτφρ: ο βλάκας θέλει να πτοείται με το παραμικρό
Χέσαιτο γαρ ει μαχαίσετο
μτφρ: έτσι και μαχότανε σίγουρα θα χεζότανε
από τους «Ιππής»
Ησυχίαν είχεν ο Δήμος και αντέλεγε ουδείς, δεδιώς και ορών ότι πολύ το ξυνεστηκός.
μτφρ: ο λαός σώπαινε, και κανείς δεν μιλούσε, γιατί ήταν φοβισμένος και έβλεπε πως οι συνωμότες ήταν πολλοί.
Βέλτιον θανείν άπαξ ή διά βίου τρέμειν.
μτφρ: καλύτερα να πεθάνεις μια φορά παρά να τρέμεις από το φόβο σου μια ζωή
Έσθ’ όπου το δεινόν εύ.
μτφρ: υπάρχουν περιπτώσεις που ο φόβος είναι καλό πράγμα
  
  Ντροπή
Αιδώς, Αργείοι.
(Ιλιάδα Ε)
Αιδώς γαρ εν κακοίσιν ουδέν ωφελεί. Η γαρ σιωπή τω λαλούντι σύμμαχος.
μτφρ: στα δύσκολα η ντροπή δεν ωφελεί σε τίποτα. Η σιωπή είναι σύμμαχος αυτού που μιλάει
Άμα δε το χιτώνι εκδυομένω εκδύεται και την αιδώ γυνή.
Αιδού σαυτόν, και άλλον ουκ αισχυνθήση.
μτφρ: να ντρέπεσαι τον εαυτό σου και δεν θα ντραπείς κανέναν άλλον
Κακή γαρ αιδώς ένθα ταναιδές κρατεί.
μτφρ: είναι κακή η αιδημοσύνη όταν επικρατεί η αναίδεια
Δίφιλος
(από τον ΑΝΘΟΛΟΓΙΟΝ του Στοβαίου)
Πας ερυθριών χρηστός είναι μοι δοκεί.
μτφρ: κάποιος που κοκκινίζει [από ντροπή] μου φαίνεται πως είναι καλός άνθρωπος
Αιδώς του κάλλους ακρόπολις.
μτφρ: η ντροπή είναι το κάστρο της ομορφιάς
Ένθα δέος, ενταύθα και αιδώς.
  
  Αξιολόγηση
Εξ όνυχος τον λέοντα.
(ερμηνεία: Ο άξιος φαίνεται και από τις μικρές λεπτομέρειες)
Τότε τας πόλεις απόλλυσθαι, όταν μη δύνωνται τους φαύλους από των σπουδαίων διακρίνειν.
μτφρ: Οι πόλεις χάνονται, όταν δεν μπορούν να ξεχωρίσουν πια τους κακούς από τους καλούς.
Ο κακώς διανοηθείς περί των οικείων, ουδέποτε καλώς βουλεύεται περί των αλλοτρίων.
μτφρ: αυτός που έχει κανονίσει άσχημα τα δικά του δεν μπορεί ποτέ να σκέφτεται σωστά για τα ξένα
Ο μη χείρων, βέλτιστος.
Αρχαιοελληνική παροιμία
  
  Αξία & Ικανότητα
Είς εμοί μύριοι, εάν άριστος εί.
Είς, αλλά λέων.
Άξιος της νηός ο ναύκληρος.
Με την όψιν καλλωπίζου, αλλ’ εν τοις επιτηδεύμασιν ίσθι καλός.
μτφρ: να φροντίζεις την εμφάνισή σου, αλλά [προπαντός] να είσαι καλός στη δουλειά σου
Αετού γήρας κορύδου νεότης.
μτφρ: του αετού τα γηρατειά ισοδυναμούν με του κορυδαλλού τα νιάτα.
Αρχαιοελληνική παροιμία
Το γαρ ευ πράττειν παρά την αξίαν, αφορμήν του κακώς φρονείν τοις ανοήτοις γίγνεται.
μτφρ: το να πετυχαίνεις χωρίς να το αξίζεις, ωθεί τους ανόητους να σκέφτονται άσχημα
  
  Αρετή
Αι μεν ηδοναί θνηταί αι δε αρεταί αθάνατοι.
Παπαί, Μαρδόνιε, κοίους επ’ άνδρας ήγαγες μαχησομένους ημέας, οί ου περί χρημάτων τον αγώνα ποιούνται, αλλά περί αρετής.
Πέρσης στρατηγός για τους Έλληνες το 480 π.Χ.
Πόλεμος γαρ σχολείον αρετής εστί
Αρετής προπάροιθε ιδρώτα θεοί αθάνατοι θήκαν.
μτφρ: μπροστά από την αρετή οι αθάνατοι θεοί έβαλαν τον ιδρώτα
Αρετής απάσης σεμνός ηγείται λόγος.
Ενός εκάστου αρετή τριάς: σύνεσις και κράτος και τύχη.
απόδοση: στον καθένα υπάρχουν τρεις αρετές: Η σύνεση, η δύναμη και η [καλή] τύχη
Ίων ο Χίος
Αρετής οικείον είναι, κακίας αλλότριον.
Πας γαρ ο τ’ επί γης και υπό γης χρυσός αρετής ουκ αντάξιος.
Αναφαίρετον όπλον αρετή.
Υφ’ ων κρατείσθαι την ψυχήν αισχρόν, τούτων εγκράτεια άσκει πάντων: κέρδους, οργής, ηδονής, λύπης.
Αλέξανδρος την Ιλιάδα αρετής εφόδιον ενόμιζε.
  
  Εγκράτεια
Μη δια φόβον, αλλά δια το δέον απέχεσθε αμαρτημάτων.
μτφρ: όχι από φόβο, αλλά επειδή έτσι είναι το σωστό πρέπει να απέχει κανείς από τα αμαρτήματα [και τις αδικίες]
Εγκράτεια και σώματι αγαθόν προς γαρ υγείην αυτώ ξυμμάχεται και σωφροσύνην εν ψυχή τίκτει.
Υφ’ ων κρατείσθαι την ψυχήν αισχρόν, τούτων εγκράτεια άσκει πάντων: κέρδους, οργής, ηδονής, λύπης.
Ανέχου και απέχου.
μτφρ: να έχεις υπομονή και εγκράτεια.
Κρατεί ηδονής ουχ’ ο απεχόμενος, άλλ’ ο χρώμενος μεν, μη προεκφερόμενος δε.
μτφρ: Εγκρατής στις απολαύσεις δεν είναι ο απέχων, αλλά αυτός που τις γεύεται χωρίς να παρεκτρέπεται
Μήτ’ εν ηδοναίς εκλύτους είναι μήτ’ εν ταις οργαίς εκπαθείς και θηριώδεις.
μτφρ: ούτε στις ηδονές πρέπει να είμαστε αχαλίνωτοι ούτε στους θυμούς παράφοροι και θηριωδεις
  
  Ευφυΐα
Υγεία και νους εσθλά τω βίω δύο.
μτφρ: υγεία και μυαλό είναι δυο θαυμαστά πράγματα στη ζωή
Τοσούτω διαφέρει η φρόνησις των άλλων αρετών, όσω η όρασις των άλλων αισθήσεων.
Κράτιστον χρημάτων ευβουλία.
μτφρ: το πιο καλό πράγμα είναι η ορθή κρίση
Όφις Έλλην ο ποικίλος.
(πικρό και πολυσήμαντο σχόλιο του Πέρση χιλίαρχου Ρωξάνη, για τον Θεμιστοκλή)
  
  Σοφία
Αρχή Σοφίας ονομάτων επίσκεψις.
Σοφόν το σαφές.
(από τον "Ορέστη")
Σοφία μόνον κτημάτων αθάνατον.
Ανδρί σοφώ πάσα γη βατή, ψυχής γαρ αγαθής πατρίς ο ξύμπας κόσμος.
Σοφία πάντων κάλλιστον, η δε αμάθεια πάντων κάκιστον.
  
  Κατανόηση
Ίνα τω παραδείγματι φωτεινότερον ποιήσω τον λόγον…
Ανέγνων, έγνων, κατέγνων.
(όταν διάβασε βιβλίο με χριστιανικό περιεχόμενο)
  
  Τόλμη & Θάρρος
Θαρσείν χρη, τάχ’ αύριον έσσετ’ άμεινον.
Το εύδαιμον το ελεύθερον, το δ’ ελεύθερον το εύψυχον.
μτφρ: ευτυχισμένοι είναι οι ελεύθεροι και ελεύθεροι είναι οι γενναίοι
(από τον "Επιτάφιο" του Περικλή)
Ανδρεία, σωφροσύνης αιρετοτέρα.
μτφρ: η ανδρεία είναι προτιμότερη από τη σωφροσύνη
Ανδρείος ο περί τον καλόν θάνατον αδεής.
μτφρ: ανδρείος είναι αυτός που δεν φοβάται τον τιμημένο θάνατο
Θαρσαλέος ανήρ εν πάσιν αμείνον.
μτφρ: ο θαρραλέος άνθρωπος υπερτερεί σε όλα
  
  Θέληση & Δύναμη
Η ισχύς εν τη ενώσει.
Ανίκητος εί, ω παι.
H Πυθία προς Μ. Αλέξανδρο
Βουλή και μύθοισι και ηπεροπηΐδι τέχνη.
μτφρ: με θέληση, με παραμύθια και με την τέχνη της εξαπάτησης
(ερωτηθείς πώς κατάφερε να κατακτήσει τον κόσμο σε τόσο σύντομο διάστημα)
Αβουλία γαρ πολλά βλάπτονται οι βροτοί.
μτφρ: με την έλλειψη θέλησης πολλά ζημιώνονται οι θνητοί
Ρώμη δε μετά φρονήσεως ωφέλησεν, άνευ δε ταύτης πλείον τους έχοντας έβλαψεν.
μτφρ: η σωματική δύναμη μαζί με φρόνηση ωφέλησε, αλλά χωρίς αυτή, τους περισσότερους τους έβλαψε
  
  Ηρωισμός
Αιέν αριστεύειν και υπείροχον έμμεναι άλλων, μηδέ γένος πατέρων αισχυνέμεν.
(Ιλιάδα Ζ, Ο Ιππόλαχος από τη Λυκία στο γιο του Γλαύκο)
Παπαί, Μαρδόνιε, κοίους επ’ άνδρας ήγαγες μαχησομένους ημέας, οί ου περί χρημάτων τον αγώνα ποιούνται, αλλά περί αρετής.
Πέρσης στρατηγός για τους Έλληνες το 480 π.Χ.
Υπό σκιήι
μτφρ: [καλύτερα, θα πολεμήσουμε] υπό σκιάν
Διηνέκης (Σπαρτιάτης πολεμιστής, ένας από τους 300)
(απάντηση στην απειλή ότι τα βέλη των Περσών θα κρύβουν τον ήλιο)
  
  Αυτογνωσία
Δύσκολον τον εαυτόν γνώναι, εύκολον τω άλλω υποτίθεσθαι.
μτφρ: το να γνωρίζεις τον εαυτό σου είναι δύσκολο, αλλά εύκολο να συμβουλεύεις τους άλλους
Ένδον σκάπτε, ένδον η πηγή του αγαθού και αεί αναβλύειν δυναμένη, εάν αεί σκάπτεις.
Εδιζησάμην εμεωυτόν.
μτφρ: αναζήτησα τον εαυτό μου
  
  Τιμιότητα
Δει τον αγαθόν άνδρα παυόμενον της αρχής μη πλουσιώτερον, αλλά μάλλον ενδοξότερον γεγονέναι.
Μη πλούτει κακώς.
Ο μηδέν αδικών ουδενός δείται νόμου.
μτφρ: Όποιος δεν αδικεί, δεν χρειάζεται κανένα νόμο.
Αριστείδης ο δίκαιος ερωτηθείς τι εστι το δίκαιον, «το μη αλλοτρίων επιθυμείν», έφη.
  
  Καλοσύνη
Πας ερυθριών χρηστός είναι μοι δοκεί.
μτφρ: κάποιος που κοκκινίζει [από ντροπή] μου φαίνεται πως είναι καλός άνθρωπος
Ως χαρίεν εστ’ άνθρωπος αν άνθρωπος ή.
Μεγαλοψυχίη το φέρειν πραέως πλημμέλειαν.
μτφρ: είναι μεγαλοψυχία να αντιμετωπίζεις με πραότητα το σφάλμα [του άλλου]
Ανήρ δίκαιος πλούτον ουκ έχει ποτέ.
Ουδαμού δε αδικείν. Ουδ’ αδικούμενον ανταδικείν.
Ου συνέχθειν αλλά συμφιλείν έφυν.
μτφρ: δεν γεννήθηκα για να μισώ αλλά για να αγαπώ
από την "Αντιγόνη"
Ο δ’ εύκολος μεν ενθάδ’ εύκολος δ’ εκεί.
μτφρ: ενώ ο άλλος είναι βολικός εδώ και είναι βολικός εκεί
(αναφέρεται στον Σοφοκλή, σε αντιδιαστολή με τον Ευριπίδη)
Οι αγαθοί ευαπάτητοι.
μτφρ: οι καλοί άνθρωποι εξαπατούνται εύκολα
Αγαθόν ή είναι χρεών ή μιμείσθαι.
μτφρ: πρέπει να είσαι καλός ή να προσποιείσαι ότι είσαι
  
  Υπευθυνότητα
Ο τρώσας και ιάσεται.
μτφρ: αυτός που προξένησε την πληγή θα τη γιατρέψει (Ο Αχιλλέας εν προκειμένω).
(από την Ιλιάδα)
Ου φροντίς Ιπποκλείδη
(Συνηθισμένη κατά την αρχαιότητα φράση που στα νέα ελληνικά σημαίνει "σκασίλα μου")
Αιτία ελομένου θεός αναίτιος.
απόδοση: ο θεός δεν έχει ευθύνη για τις πράξεις αυτών που έχουν ελευθερία επιλογής
  
  Μετριοφροσύνη
Καγώ, φησίν, Διογένης ο κύων.
(συστηνόμενος στον Μ. Αλέξανδρο)
Λάθε βιώσας.
Μέμνησο ότι άνθρωπος εί.
Υπενθύμιση προς τον εαυτό του που επέβαλε ο Φίλιππος Β’
Εγώ, φάναι, παλαιότατος ειμι, συ δε πρεσβύτατος.
μτφρ: εγώ μεν είμαι ο παλιότερος, αλλά εσύ είσαι ο ανώτερος
(απευθυνόμενος στο Νικία, αρνούμενος να αποδεχθεί την αρχιστρατηγία στη Σικελική εκστρατεία, κατά τον Πλούταρχο)
Υπέρ σεαυτού μη φράσης εγκώμιον.
  
  Ευγνωμοσύνη
Μάλλον φιλούσιν οι ποιήσαντες ευ τους παθόντας ή οι παθόντες ευ τους ποιήσαντας.
μτφρ: περισσότερο αγαπούν οι ευεργέτες τους ευεργετούμενους παρά οι ευεργετούμενοι τους ευεργέτες
Ευποιίας ης έτυχες, μνημόνευε
μτφρ: να μνημονεύεις τις ευεργεσίες που έχεις λάβει
Δόσις ολίγη τε φίλη τε.
μτφρ: Προσφορά μικρή αλλά εγκάρδια (ή καλοδεχούμενη).
Ευ λέγειν τον ευ λέγοντα και ευ ποιείν τον ευ ποιούντα.
μτφρ: Πρέπει κανείς να επαινεί αυτούς που τον επαινούν και να ευεργετεί αυτούς που τον ευεργετούν.
Ουδείς αχαριστότερος του ευεργετηθέντος.
Λαβών απόδος άνθρωπε και λήψη πάλιν.
μτφρ: να ανταποδίνεις αυτό που παίρνεις, και θα ξαναπάρεις
Μετά την δόσιν τάχιστα γηράσκει χάρις.
μτφρ: μετά τη δωρεά, η χάρη ξεχνιέται πολύ γρήγορα
  
  Προνοητικότητα
Ουκ αεί θέρος έσσεται, ποιείσθε καλιάς.
μτφρ: δεν θα είναι πάντα καλοκαίρι, θερίστε όσο είναι καιρός.
Ούτε ναυν εκ μιάς αγκύρας, ούτε βίον εκ μιας ελπίδος ορμιστέον.
Το δις εξαμαρτείν τ’ αυτόν ουκ ανδρός σοφού.
Ά μη προσήκει μητ’ άκουε μηθ’ όρα.
μτφρ: αυτά που δεν πρέπει, μήτε να τ’ ακούς μήτε να τα βλέπεις.
Ου μετανοείν, αλλά προνοείν χρη τον άνδρα τον σοφόν.
Αποκρίνου εν καιρώ.
Των ανθρώπων τους φρονίμους δει πρότερον τα τήλε των πραγμάτων σκοπείν, ειθ’ ούτως αυτοίς επιχειρείν.
μτφρ: οι συνετοί πρέπει προηγουμένως να βλέπουν μακριά τα πράγματα πριν τα επιχειρήσουν.
Ο μέλλεις πράττειν μη πρόλεγε, αποτυχών γαρ γελασθήση.
μτφρ: μην προλέγεις αυτό που πρόκειται να κάνεις, γιατί αν αποτύχεις θα σε κοροϊδέψουν
Εν πόλει μήτε ως λέων ανατρέφου μήτε ως κώνωψ. Το μεν γαρ εκπατείται, το δε καιροφυλακτείται.
Άμα πρόσσω καί οπίσσω λεύσσει
μτφρ: κοιτάει από μπροστά και από πίσω [για να δει ποιο είναι το καλύτερο]
Πάσαν γλώσσα βασάνιζε.
απόδοση: να σκέφτεσαι καλά αυτό που θα ξεστομίσεις
Μηδέν της τύχης, αλλά πάντα της ευβουλίας και της προνοίας.
μτφρ: τίποτα δεν εξαρτάται από την τύχη, αλλά όλα από την ορθή κρίση και την προνοητικότητα
Έλπιζε ως θνητός, φείδου ως αθάνατος.
  
  Απλότητα
Ουκ εν τω πολλώ τω ευ, αλλ’ εν τω ευ το πολύ.
Φιλοκαλούμεν γαρ μετ’ ευτελείας και φιλοσοφούμεν άνευ μαλακίας.
(από τον "Επιτάφιο")
  
  Υπομονή
Πέτρην κοιλαίνει ρανίς ύδατος ενδελεχείη.
μτφρ: μια επίμονη σταγόνα νερού ανοίγει τρύπα σε πέτρα.
Χρόνου γαρ εις τα πράγματα εάν λάβης, άπαντα λήξει και κατασταλήσεται.
Απολλόδωρος
  
  Πειθαρχία
Γλώσσης, γαστρός, αιδοίων κρατείν.
μτφρ: να είσαι συγκρατημένος στη γλώσσα, στην κοιλιά και στα γεννητικά όργανα
  
  Αδράνεια & Τεμπελιά
Αργία μήτηρ πάσης κακίας.
Έργον δ’ ουδέν όνειδος, αεργίη δε τ’ όνειδος.
μτφρ: η δουλειά δεν είναι ντροπή και ντροπή είναι η τεμπελιά
Αδύνατον τον μηδέν πράττοντα πράττειν εύ.
Από μεν ησυχίης και ραθυμίης ή δειλίη αύξεται, από δε τής ταλαιπωρίης και των πόνων αι ανδρείαι.
μτφρ: από την ηρεμία και την τεμπελιά αυξάνεται η δειλία, από τις κακουχίες και τον πόνο, η ανδρεία
Ουδείς ών ράθυμος ευκλεής ανήρ, άλλ’ οι πόνοι τίκτουσι την ευδοξίαν.
μτφρ: κανείς δεν είναι φημισμένος αν είναι τεμπέλης, αλλά οι κόποι γεννούν τη δόξα.
Θεός τοις αργούσιν ου παρίσταται.
μτφρ: ο θεός δεν βοηθάει αυτούς που τεμπελιάζουν
Απορίαν γαρ δει βοηθείν, ουκ αργίαν εφοδιάζειν.
μτφρ: Πρέπει να βοηθούμε τους φτωχούς, όχι να ενισχύουμε τους αέργους.
Αμαθία μεν θράσος, λογισμός δε όκνον φέρει.
Αργός μη ίσθι μηδ’ αν πλουτής
μτφρ: Μην τεμπελιάζεις, ακόμα κι αν είσαι πλούσιος
Καθεύδων ουδείς ουδενός άξιος , ουδέν μάλλον του μη ζώντος.
μτφρ: αν κοιμάται [συνέχεια] κανείς, δεν είναι άξιος για τίποτα, όχι πιο πολύ από αυτόν που δεν υπάρχει στη ζωή
Διογένης τον έρωτα είπε σχολαζόντων ασχολίαν.
μτφρ: Ο Διογένης είπε ότι ο έρωτας είναι ασχολία των αργόσχολων
(από την ανθολογία Ιωάννη Στοβαίου)
  
  Πάθη & Αμαρτίες
Των παθών κρίσει και ασκήσει περιγενόμεθα.
μτφρ: αντιμετωπίζουμε τα πάθη μας [ή αυτά που παθαίνουμε ] χάρη στη λογική μας και με την άσκηση
  
  Άγνοια
Μετ’ αγνοίας των οικείων κακών αλυπότατος βίος.
Αμαρτίης αιτίη η αμαθίη του κρέσσονος.
μτφρ: αιτία της κακής πράξης είναι η άγνοια του καλύτερου
Σοφία πάντων κάλλιστον, η δε αμάθεια πάντων κάκιστον.
  
  Ματαιοδοξία
Αλαζονεία εμπόδιον σοφίας.
Ζευς κολαστής των άγαν υπερφρόνων.
μτφρ: ο Ζευς είναι τιμωρός αυτών που είναι υπερβολικά υπερήφανοι
Αυτεπαινέτους γαρ μισεί ο Θεός.
Ζευς γαρ μεγάλης γλώσσης κόμπους υπερεχθαίρει.
μτφρ: ο Ζευς τιμωρεί τους κομπασμούς της μεγάλης γλώσσας
Αβρύνεται πας τις ευ πράσσων πλέον.
μτφρ: το παίρνει επάνω του όποιος τα πάει καλύτερα από τους άλλους
("Αγαμέμνων")
Θνητός γεγονώς άνθρωπε, μη φρόνει μέγα.
μτφρ: αφού γεννήθηκες θνητός άνθρωπε, μην έχεις μεγάλες ιδέες
Κενής δε δόξης ουδέν αθλιώτερον.
μτφρ: δεν υπάρχει τίποτα πιο άθλιο από την κενοδοξία
Την οίησιν προκοπής εγκοπήν.
μτφρ: η έπαρση είναι εμπόδιο της προκοπής
Ου γαρ εά φρονέειν μέγα ο Θεός άλλον ή εαυτόν .
μτφρ: ο θεός δεν επιτρέπεται σε κανέναν, εκτός από τον ίδιο, να έχει μεγαλεπήβολες ιδέες
  
  Βλακεία
Αφυΐας σημείον το ενδιατρίβειν τις περί το σώμα.
μτφρ: είναι σημάδι βλακείας να ασχολείται πολύ κάποιος με το σώμα του
(σ.σ.: Κομμένο το γυμναστήριο…)
Μωραίνει Κύριος ον βούλεται απολέσαι.
Βλαξ άνθρωπος επί παντί λόγω επτοήσθαι φιλεί.
μτφρ: ο βλάκας θέλει να πτοείται με το παραμικρό
Γελά ο μωρός καν τι μη γελοίον ή.
Νηπίοισιν ου λόγος, αλλά ξυμφορή γίνεται διδάσκαλος.
μτφρ: για τους ανόητους, δάσκαλος δεν είναι η λογική αλλά η συμφορά
Ανοήμονες βιούσι ού τερπόμενοι βιούν.
μτφρ: οι ανόητοι ζουν χωρίς να είναι ευχαριστημένοι που ζουν.
Ασύνετος όστις εν φόβω μεν ασθενής, λαβών δε μικρόν της τύχης φρονεί μέγα.
απόδοση: είναι άμυαλος όποιος είναι ανήμπορος όταν φοβάται και όταν δε λίγο του χαμογελάσει η τύχη, παίρνει πολύ αέρα
Θεός κολάζει τους βλάκας.
Ανόητος νεοσσός εκών, δείκνυσι την εαυτού νεοσσιάν.
μτφρ: το ανόητο πουλάκι με τη θέλησή του δείχνει τη φωλιά του
Βυζαντινή Παροιμία
Υπερήδεται άφρονι άφρων.
μτφρ: χαίρεται ο χαζός σε βάρος του χαζού
Βυζαντινή Παροιμία
  
  Αναποτελεσματικότητα
Τέμνει σου το ξίφος ύδωρ, η δε σπάθη σου χιόνα.
Βυζαντινή Παροιμία
  
  Ανικανότητα
Δαπανώμενος εφ’ α μη δει, ολίγος έση εφ’ α δει.
μτφρ: ξοδεύοντας τον εαυτό σου σ’ αυτά που δεν χρειάζεται, δεν φτάνεις γι’ αυτά που πρέπει.
Αίσχιον δε έχοντας αφαιρεθήναι ή κτωμένους ατυχήσαι.
μτφρ: Είναι πολύ μεγαλύτερη ντροπή να χάσει κανείς κάτι αυτά που έχει από το να αποτύχει να το αποκτήσει
  
  Πλεονεξία
Η πενία πολλών εστιν ενδεής, η δ’ απληστία πάντων.
μτφρ: η φτώχεια είναι έλλειψη πολλών πραγμάτων και η απληστία όλων
  
  Ισχυρογνωμοσύνη
Ου με πείσεις, καν με πείσεις.
  
  Απάθεια
Ακούσας υπό τινος λοιδορείσθαι, «Απόντα με,» έφη, «και μαστιγούτω.»
μτφρ: Όταν άκουσε ότι κάποιος τον κορόιδευε, «Όταν λείπω, μπορούν και να με μαστιγώσουν», είπε.
(από τον Διογένη Λαέρτιο)
Παντελής απάθεια μέγα και θείον.
Χάλαζα αίγα δέρει, αυτή δε την ουράν άνω.
μτφρ: το χαλάζι χτυπά την κατσίκα κι αυτή κρατάει όρθια την ουρά της
Βυζαντινή Παροιμία
(δηλαδή κάνει την αδιάφορη)
  
  Δειλία
Δειλού μήτηρ ου κλαίει, αλλ' ουδέ χαίρει.
Δειλού γαρ αντρός δειλά και φρονήματα.
Δειλοί άνθρωποι ουκ έχουσιν εν μάχη αριθμόν.
μτφρ: οι δειλοί δεν μετριούνται [υπολογίζονται] στη μάχη
Από μεν ησυχίης και ραθυμίης ή δειλίη αύξεται, από δε τής ταλαιπωρίης και των πόνων αι ανδρείαι.
μτφρ: από την ηρεμία και την τεμπελιά αυξάνεται η δειλία, από τις κακουχίες και τον πόνο, η ανδρεία
Αρετής ελπίς ο θεός εστιν, ου δειλίας πρόφασις.
  
  Κακία
Ουδείς εκών κακός.
Ευλαβού τας διαβολάς καν ψευδείς ώσιν.
μτφρ: να φοβάσαι τις συκοφαντίες, ακόμα κι αν είναι ψέματα.
Διαβολήν μίσει.
μτφρ: να μισείς τη συκοφαντία
Κακοίς ομιλών καυτός εκβήσει κακός.
μτφρ: αν συναναστρέφεσαι κακούς, και συ θα γίνεις κακός.
Μηδέ χελιδόνας εν οικία δέχεσθαι.
Αρχαιοελληνική παροιμία
(αναφέρεται σε αφιλόξενους ανθρώπους)
Η δε κακή βουλή τω βουλεύσαντι κακίστη.
  
  Φθόνος
Ώσπερ υπό του ιού τον σίδηρον, ούτω τους φθονερούς υπό του ιδίου ήθους κατεσθίεσθαι.
μτφρ: Όπως η σκουριά τρώει το σίδερο, έτσι και ο φθονερός κατατρώγεται από το πάθος του.
Κρέσσων γαρ οικτιρμού φθόνος.
μτφρ: καλύτερα να σε φθονούν παρά να σε λυπούνται.
Ουκ εά με καθεύδειν το του Μιλτιάδου τρόπαιον.
(ενδεχομένως δεν επρόκειτο για φθόνο αλλά για αγωνία για τις μελλοντικές προθέσεις των Περσών)
Ουκ αν φορητός είης, ει πράσσοις καλώς.
μτφρ: είσαι ανυπόφορος, αν είσαι πετυχημένος
Και κεραμεύς κεραμεί κοτέει, και τέκτονι τέκτων· και πτωχός πτωχώ φθονέει και αοιδός αοιδώ.
Το Θείον φθονερόν και ταραχώδες.
μτφρ: οι θεοί είναι φθονεροί και προκαλούν φασαρίες
  
  Μικροπρέπεια
Έξεστι Κλαζομενίοις ασχημονείν.
  
  Υποκρισία
Πολλοί δρώντες τα αίσχιστα, λόγους τους αρίστους ασκέουσι.
Αλλήλων καταφρονούντες αλλήλοις αρεσκεύονται και αλλήλων υπερέχειν θέλοντες, αλλήλοις υποκατακλίνονται.
Οίκοι μεν λέοντες, εν μάχη δ’ αλώπεκες.
  
  Αδιαφορία
Των οικιών ημών εμπιμπραμένων, ημείς άδομεν.
Αρχαιοελληνική παροιμία
Εμού θανόντος γαία πυρί μιχθήτω.
Από στίχο αρχαίου άγνωστου ποιητή
Ου φροντίς Ιπποκλείδη
(Συνηθισμένη κατά την αρχαιότητα φράση που στα νέα ελληνικά σημαίνει "σκασίλα μου")
Αδικεί πολλάκις ο μη ποιών τι, ου μόνον ο ποιών τι.
  
  Ανοχή
Μη ζήτει τα γενόμενα γίνεσθαι ως θέλεις, αλλά θέλε γίνεσθαι τα γινόμενα ως γίνεται και ευροήσεις.
Ανέχου και απέχου.
μτφρ: να έχεις υπομονή και εγκράτεια.
Ο σιωπών συναινεί
Αρχαιοελληνική παροιμία
(μετάφραση αντίστοιχης λατινικής)
Ουδέν ουδενί συμβαίνει, ό ού πέφυκε φέρειν.
απόδοση: τίποτε δεν μπορεί να σου συμβεί που δεν μπορείς να το αντέξεις
  
  Εγκαρτέρηση
Στέργε μεν τα παρόντα, ζήτει δε τα βελτίω.
Δει φέρειν τα των θεών.
Άφοβον ο θεός, ανύποπτον ο θάνατος και το αγαθόν μεν εύκτητον, το δε δεινόν ευκαρτέρητον.
Πειρώ τύχης άνοιαν ανδρείως φέρειν.
μτφρ: προσπάθησε να αντιμετωπίζεις με γενναιότητα τη δυσμένεια της τύχης
Ανάσχου πάσχων. Δρων γαρ έχαιρες.
μτφρ: όταν υποφέρεις να έχεις υπομονή, γιατί όταν εσύ δρούσες χαιρόσουν [και άλλοι υπέφεραν]
Χω Ζευς άλλοκα μεν πέλει αίθριος, άλλοκα δ’ ύει.
μτφρ: Ο Ζευς άλλες φορές κάνει καλό καιρό και άλλες φορές ρίχνει μεγάλη βροχή
Δει καρτερείν επί τοις παρούσι και θαρρείν περί των μελλόντων.
  
  Απαξίωση
Αθλίας, παρ’ αθλίου, δι’ Αθλίου προς άθλιο.
μτφρ: Ο άθλιος στέλνει άθλια επιστολή με τον Αθλία προς ένα άθλιο
(ο Αθλίας ήταν απεσταλμένος του Μ. Αλέξανδρου, που παρέδωσε επιστολή του στο Διογένη)
Ο μεν λόγος θαυμαστός, ο δε λέγων άπιστος
Εμοί μεν όνειδος η πατρίς, συ δε τη πατρίδι.
μτφρ: για μένα είναι ντροπή η πατρίδα μου, ενώ εσύ είσαι ντροπή για την πατρίδα σου.
(Απαντώντας σε κάποιον που τον ειρωνεύτηκε για τη σκυθική του καταγωγή)
Κρήτες αεί ψεύσται, κακά θηρία, γαστέρες αργαί.
μτφρ: Οι Κρήτες είναι πάντα ψεύτες, είναι άγρια θηρία και λαίμαργοι.
Επιμενίδης ο Κρης
Ύες βορβόρω ήδονται μάλλον ή καθαρώ ύδατι.
μτφρ: τα γουρούνια ευχαριστιούνται περισσότερο στον βούρκο, παρά στο καθαρό νερό
Ημίν ανήκουσιν η ευγλωττία και αι τέχναι της Ελλάδος και η των Θεών αυτής λατρεία, υμέτερος δε κλήρος εστί η αμάθεια και η αγροικία και ουδέν πλέον. Αύτη εστίν η σοφία υμών.
(λόγοι απαξίωσης του χριστιανικού κλήρου από τον Ιουλιανό)
Κακόν άγγος ου κλάται.
μτφρ: το κακό δοχείο δε σπάει
Αρχαιοελληνική παροιμία
Δειλοί άνθρωποι ουκ έχουσιν εν μάχη αριθμόν.
μτφρ: οι δειλοί δεν μετριούνται [υπολογίζονται] στη μάχη
Τέμνει σου το ξίφος ύδωρ, η δε σπάθη σου χιόνα.
Βυζαντινή Παροιμία
  
  Ανωτερότητα
Αιέν αριστεύειν και υπείροχον έμμεναι άλλων, μηδέ γένος πατέρων αισχυνέμεν.
(Ιλιάδα Ζ, Ο Ιππόλαχος από τη Λυκία στο γιο του Γλαύκο)
Ου γαρ δοκείν άριστος, αλλ’ είναι θέλει.
Ο ήλιους εις τους αποπάτους, αλλ’ ου μειώνεται.
Αετός μυίας ου θηρεύει.
Αρχαιοελληνική παροιμία
Φιλοκαλούμεν γαρ μετ’ ευτελείας και φιλοσοφούμεν άνευ μαλακίας.
(από τον "Επιτάφιο")
Ερωτηθείσα υπό τινος Αττικής,
«διά τι υμείς άρχετε μόναι των ανδρών αι Λάκαιναι;»
«ότι», έφη, «και τίκτομεν μόναι άνδρας».
απόδοση: οι Σπαρτιάτισσες είναι οι μόνες γυναίκες στην Ελλάδα που κυβερνάνε άντρες επειδή μόνο αυτές γεννάνε άντρες
(απάντηση από την Γοργώ, κόρη του βασιλιά Κλεομένη και σύζυγο του Λεωνίδα)
Βασιλικόν, καλώς ποιούντα κακώς ακούειν.
απόδοση: είναι μεγαλειώδες να σε κατηγορούν ενώ κάνεις το σωστό.
(σχόλιο του όταν πληροφορήθηκε ότι ο Πλάτωνας μίλησε άσχημα γι’ αυτόν)
Αγαθώ περί ουδενός εγγίγνεται φθόνος ούτε φόβος ούτε οργή ή μίσος.
Ή καλώς ζην ή καλώς τεθνηκέναι τον ευγενή δει.
μτφρ: ο ευγενής πρέπει ή να ζει με αξιοπρέπεια ή να πεθαίνει με αξιοπρέπεια
  
  Ενόχληση
Ποίον σε έπος φύγεν έρκος οδόντων;
μτφρ: κυριολεκτικά: τι λόγος ξέφυγε από την οδοντοστοιχία σου. Μεταφορικά: τι μαλακία είπες τώρα;
(Ο Δίας αντιδρώντας στην κατηγορία της Αθηνάς ότι εγκατέλειψε τον Οδυσσέα)
Ξίφος τιτρώσκει σώμα, τον δε νουν λόγος.
Αρχαιοελληνική παροιμία
  
  Αχρειότητα
Φύσιν πονηρά μεταβαλείν ου ράδιον.
μτφρ: δεν είναι εύκολο να αλλάξει ένας πονηρός
Το μεν καλόν ορώ και επιδοκιμάζω, πράττω δε το κακόν.
(Η Μήδεια.)
  
  Απειλή
Μη απειλείν ουδενί. Γυναικώδες γαρ.
Αι μεν βρονταί τους παίδας, αι δε απειλαί τους άφρονας καταπλήττουσι.
μτφρ: οι μεν βροντές τρομάζουν τα παιδιά και οι απειλές τους ανόητους
  
  Εμπαιγμός
Τω δυστυχούντι μη επιγέλα.
Ατυχίαν μη ονειδίζειν, νέμεσιν αιδούμενον.
μτφρ: την ατυχία [του άλλου] μην την κοροϊδεύεις, φοβούμενος τη θεία δίκη
  
  Καχυποψία
Νήφε και μέμνησο απιστείν.
μτφρ: να παραμένεις νηφάλιος και να θυμάσαι να δυσπιστείς
Φοβού τους Δαναούς και δώρα φέροντας.
Επαινούμενος, μη πάντα πίστευε.
Αρχαιοελληνική παροιμία
Ανδρών δε φαύλων όρκον εις ύδωρ γράφε.
Όρκους εγώ γυναικός εις ύδωρ γράφω.
Παύσαι προς με καλλωπιζόμενος.
μτφρ: σταμάτα να μου κουνιέσαι [για να με καλοπιάσεις]
(από τον Φαίδρο)
Εχθροίς απιστών ούποτ’ αν πάθοις βλάβην.
μτφρ: αν δεν εμπιστεύεσαι τους εχθρούς σου δεν πρόκειται ποτέ να ζημιωθείς
Δει τοις μεν εχθροίς και περί των πιστών απιστείν, τοις δε φίλοις και τα άπιστα πιστεύειν.
Λόγον παρ’ εχθρού μη ποθ’ ηγήση φίλον.
μτφρ: τα λόγια του εχθρού σου μην τα θεωρήσεις ποτέ φιλικά
  
  Κριτική
Βασιλικόν, καλώς ποιούντα κακώς ακούειν.
απόδοση: είναι μεγαλειώδες να σε κατηγορούν ενώ κάνεις το σωστό.
(σχόλιο του όταν πληροφορήθηκε ότι ο Πλάτωνας μίλησε άσχημα γι’ αυτόν)
Εάν τοις άλλοις επιτιμώμεν, αυτοί μη δρώμεν
  
  Εξαπάτηση
Μη γυναικός εν τρόποις άβρυνε.
μτφρ: μη με καλοπιάνεις με γυναικείες μεθόδους ("άσε τα γυναικουλίστικα")
Βουλή και μύθοισι και ηπεροπηΐδι τέχνη.
μτφρ: με θέληση, με παραμύθια και με την τέχνη της εξαπάτησης
(ερωτηθείς πώς κατάφερε να κατακτήσει τον κόσμο σε τόσο σύντομο διάστημα)
Την αγοράν ωρισμένον τόπον εις το αλλήλους απατάν και πλεονεκτείν.
μτφρ: η αγορά είναι το μέρος που έχει οριστεί για να εξαπατά ο ένας τον άλλο και να είναι πλεονέκτης
Οι αγαθοί ευαπάτητοι.
μτφρ: οι καλοί άνθρωποι εξαπατούνται εύκολα
  
  Δικαιολογίες
Όμφακες εισίν.
Το δε σώφρον του ανάνδρου πρόσχημα.
μτφρ: Η σύνεση είναι το πρόσχημα του άνανδρου
Προφάσεως δείται μόνον η πονηρία.
Αρετής ελπίς ο θεός εστιν, ου δειλίας πρόφασις.
  
  Υπερβολές
Μέτρον άριστον.
Μηδέν Άγαν.
Μήτε νικών αμφάδην αγάλλεο, μήτε νικηθείς, εν οίκω καταπεσών οδύρεο.
μτφρ: μήτε αν νικήσεις να χαίρεσαι πολύ ούτε αν νικηθείς να κλαις και να οδύρεσαι στο σπίτι σου
Υπέρ τα εσκαμμένα πηδάς.
Παν το πολύ τη φύσει πολέμιον.
μτφρ: οτιδήποτε υπερβολικό είναι αντίθετο στη φύση
Το γαρ ηδύ, εάν πολύ, ου τι γε ηδύ.
Αρχαιοελληνική παροιμία
Ήλιος ούκ αν υπερβήσεται μέτρα.
μτφρ: [ακόμα και] ο ήλιος δεν μπορεί να υπερβεί τα μέτρα [που του αναλογούν]
Οι πέρα στέρξαντες, οίδε και πέρα μισούσι.
μτφρ: αυτοί που αγάπησαν υπερβολικά, αυτοί και μισούν υπερβολικά
Ανώνυμος αρχαίος τραγικός ποιητής
Φιλούσι ιατροί λέγειν τά φαύλα μείζω.
μτφρ: συνηθίζουν οι γιατροί [για το συμφέρον τους] να μεγαλοποιούν τα άσχημα
Αρχαιοελληνική Παροιμία
  
  Θυμός
Αθάνατον οργήν μη φύλαττε, θνητός ων.
Θυμού κράτει.
Δύο τα εναντιώτατα ευβουλία είναι, τάχος τε και οργήν.
μτφρ: δυο πράγματα είναι αντίθετα στη λήψη σωστής απόφασης, η βιασύνη και η οργή
Μένεα πνέων
Μήνιν άειδε θεά Πηληιάδεω Αχιλήος.
(Η πρώτη φράση της Ιλιάδας)
Το γαρ μηδαμού κρατείν οργής απαίδευτον και ακόλαστον
μτφρ: να μη συγκρατείς καθόλου την οργή σου είναι ανάγωγο και χυδαίο
Εν οργή μήτε λέγειν μήτε πράσσειν.
Πολλά εστι του θυμού φοβερά, πολλά δε και γελοία.
  
  Εκδίκηση
Τύμμα τύμματι τίσαι.
μτφρ: την πληγή με πληγή την πληρώνεις
  
  Τιμωρία
Ζευς κολαστής των άγαν υπερφρόνων.
μτφρ: ο Ζευς είναι τιμωρός αυτών που είναι υπερβολικά υπερήφανοι
Το κατ' αρχάς [κακόν] μή κολαζόμενον επί μείζον αύξεται
Ουκ αφέξεταί μου τω χείρε.
μτφρ: δεν το γλυτώνω το ξύλο
(από τον "Φαίδρο")
  
  Μετάνοια
Μόνη σιγή μεταμέλειαν ου φέρει.
μτφρ: μόνο η σιωπή δεν δείχνει μεταμέλεια
Ου μετανοείν, αλλά προνοείν χρη τον άνδρα τον σοφόν.
Σιμωνίδης έλεγε μηδέποτε αυτώ μεταμελήσαι σιγήσαντι, φθεγξαμένω δε πολλάκις.
  
  Φυγή
Ανήρ ο φεύγων και πάλι μαχήσεται.
ερμηνεία: Αυτός που αποφεύγει τη μάχη στο τέλος θα τη δώσει.


http://www.gnomikologikon.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: